Anar a: Menú de secció | Menú principal | Peu | Inici de la pàgina


Avís Legal

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de La Fundació privada Espai Català de Cultura i Comunicació (Escacc) o d'algun organisme vinculat a aquesta, o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts a la seva web.

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

  • Només està autoritzat l'ús personal no comercial. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.
  • L'ESCACC no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços a sistemes externs.
  • L'ESCACC no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés al web o per la impossibilitat d'accedir-hi.
  • En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.


Si faciliteu les vostres dades personals a L'ESCACC, aquestes seran tractades d'acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Si voleu exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals, us podeu adreçar a La Fundació privada Espai Català de Cultura i Comunicació (Escacc) , c/ Casp, 82, 2n 3a A - 08010 Barcelona.

 

Cerca avançada

Anar a: Menú de secció | Menú principal | Peu | Inici de la pàgina