Anar a: Menú de secció | Menú principal | Peu | Inici de la pàgina


AgregacionsAgregacions

En aquest apartat del web hi podeu trobar grans quantitats d’informació sobre els mèdia i les noves tecnologies (TIC) distribuïdes per temes i idiomes. Les fonts que es poden consultar es presenten sense previ filtre per part d’Escacc, és per això que en algunes ocasions es poden trobar informacions que no s’adequen exactament al tema que hàgiu escollit.

Què és Google Reader?

Google Reader és un lector de RSS i atom. Permet organitzar i accedir ràpidament des d'una interfície Web a totes les notícies de les pàgines configurades en el sistema que suporten RSS o atom.

Què hi fem?

. Diàriament, consultem les fonts d’informació.

. En temps real “compartim” informació que creiem d’interès.

. Esporàdicament, anem ampliant les fonts d’informació.

Tan important és concentrar (agregar) com dispersar (distribuir) informació. Escacc utilitza Google Reader en una doble direcció: Interna i externa.

Ús intern: Escacc utilitza GR com a eina d’agregador de fonts d’informació.

Ús extern: De cara als destinataris de la informació que treballa Escacc, a través de GR hi ha la possibilitat de fer públiques les carpetes mitjançant les quals distribuïm les fonts d’informació i, per tant, fer que la informació que rebem via RSS i que distribuïm en diferents carpetes temàtiques pugui ser consultable per terceres persones. Amb tot, per Escacc la principal funció externa de GR és la de compartir informació prèviament filtrada, a través de la qual Escacc comparteix amb els contactes de GR informació que creu d’interès i publica al web aquests mateixos elements compartits.

Anar a: Menú de secció | Menú principal | Peu | Inici de la pàgina